Условия за ползванеМоля прочетете внимателно настоящите условия за ползване преди да използвате сайта.

При пълно или частично несъгласие с условията за ползване екипа на kamini.bg ви моли да напусете сайта.

Цялото съдържание на сайта kamini.bg е предмет на авторско право с всички запазени права. Всички права са запазени освен, ако изрично не е упоменато друго. Въведената информация при изготвянето на правила на фирмата е собственост на съответната фирма и се въвежда лично или от администратор. Сайтът не гарантира актуалността и пълнотата на информацията във фирмените профили. При нередност потребителите могат да сигнализират на адинистраторите чрез формата за контакти, като посочат страницата и установената нередност.

Всяко физическо или юридическо лице има право на една регистрация в kamini.bg.

Администраторите на kamini.bg си запазват правото да не приемат регистрация на юридическо лице, ако преценят че данните въведени в профила не отговарят на тематиката на портала.

Администраторите на kamini.bg си запазват правото да изтрият регистрация на физическо лице.

Kamini.bg не носи отговорност спрямо потребители или фирми за пропуснати ползи, претърпени вреди или други последствия породени от неточност, промяна или изтриване на информация от сайта както и относно промяна, ограничаване или прекратяване на услуги.

Забранено е използването на информация от сайта за публични или търговски цели без предварително писмено разрешение от собственика на сайта.

Kamini.bg не потвърждава и не носи отговорност за информацията съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Kamini.bg си запазва правото да променя настоящите условия за ползване.