Коминът


на: 29 May 2009 в: Любопитно за камините

Коминът

Каквато и да е камината или печката, първото и най-важно условие да гори добре е да бъде свързана с комин с добра тяга. Камините с открито огнище (или камините от Група I) задължително се свързват към самостоятелен комин, т.е. към този комин не бива да се свързва друг отоплителен прибор. Това изискване важи и за печките и камините с мощност над 20 kW. Тягата на комина зависи от няколко фактора:
• Височина – минималната височина на комина, измерена от осовата линия на отвора за димните газове в тялото на камината или печката до най-високата му част, е четири метра.
• Дължина на свързващата камината с комина тръба – тя не бива да бъде по-дълга от една четвърт от височината на самия комин. Следователно при двуетажна къща и камина на първия етаж може да се приеме височина на комина примерно 6 m и дължина на свързващата тръба – до 1,5 m.
• Краят на комина трябва да стърчи най-малко 40 cm над билото на сградата. 
• Препоръчителното напречно сечение на комина е 20 х 20 cm, като той трябва да бъде гладко измазан както отвътре, така и отвън.
Добро решение е коминът да бъде изграден от специални бетонни тела, като показаните на снимката, а не от обикновени тухли. От снимката се вижда, че самият комин представлява гладка тръба, обвита в топлоизолационен материал и поставена в кухината, образувана от иззиданите един над друг блокове. Това решение има редица предимства. Коминът става напълно плътен и с гладка вътрешна повърхност, като операцията измазване от вътрешната страна отпада. Наличието на топлоизолация позволява бързото затопляне на конструкцията, което пък способства за усилване на тягата. На последно място този метод многократно ускорява и улеснява изграждането на комина. 
Често пъти, особено при леки, дървени постройки, подходящ комин за свързване на камина липсва. За такива случаи се предлагат готови метални комини от неръждаема стомана, като показания тук. Такъв комин се сглобява бързо и лесно, защото наборът от фасонни части е пълен, а функционирането му е гарантирано. Той стъпва върху бетонен фундамент и практически не натоварва постройката.  

Източник: www.newteck.bg