Камини с фабрична горивна метална камера


на: 29 May 2009 в: Видове камини

Камини с фабрична горивна метална камера

Това е съвременното решение, защото напълно разделя двете групи дейности при изграждане на камината. Фабрично изработената метална горивна камера гарантира доброто горене, максималната топлинна ефективност, липсата на пушек в помещението, пожаробезопасност и т.н. Където и да се постави, след като се свърже с подходящ комин, камерата може веднага да се запали и ще работи добре. Освен това, ако е от водещ производител, тя ще има и всички екстри, които е почти невъзможно, а и едва ли ще си струва трудът да се възпроизвеждат при занаятчийски условия, като например автоматичното регулиране на процеса на горенето.
Съвсем по друг начин стои въпросът с изграждането на конструкцията около горивната камера – тя може да се поръча комплект от производителя (най-лесното, но и най-скъпо решение), да се възложи на фирмата доставчик на камерата (също скъпо решение), или пък сами да проектирате нейния външен вид и използвани материали, след което да запретнете ръкави, или пък да си намерите добър майстор, който поне ДДС и режийни няма да ви иска.
Задължително снабдената с остъклена врата камина може да се използва и като открито огнище. Особено удобни са конструкциите, при които вратата се повдига и може изцяло да се скрие в облицовъчната конструкция. При работа с отворена врата к.п.д обаче пада до около 30%. При плътно затворена врата този коефициент се вдига над 70%. Повечето от фабрично произведените метални горивни камери са приспособени освен дърва да горят и въглища или брикети. Това вече позволява използването им като ефективни отоплителни прибори.
Камините с метална камера задължително се изграждат така, че около металното тяло и металният кюнец да се образува въздушна риза. През отвори, разположени в най-ниската й част, близо до пода, се засмуква студен въздух. Той се нагрява силно и след това отново се подава в помещението. Така допълнително се увеличава отоплителната мощност на камината.

Източник: www.newteck.bg